Tư vấn – Hỗ trợ xuất nhập khẩu

Các lĩnh vực tư vấn:

 • Chính sách về thủ tục và hồ sơ Hải quan đối với mặt hàng xuất, nhập của doanh nghiệp
 • Tư vấn áp mã HS, tính thuế Hải Quan, tham vấn giá, kiểm hóa hải quan
 • Loại hình nào cho phù hợp (phi mậu dịch, mậu dịch, đầu tư, đầu tư nộp thuế, kinh doanh, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập….)
 • Mã HS hàng hóa của doanh nghiệp, cần những giấy tờ gì để nhập khẩu được hàng hóa đó
 • Chính sách quản lý mặt hàng theo các ban ngành chuyên biệt: Bộ Y Tế, bộ công thương, bộ XD, Viện Dệt May, bộ LĐTBXH, Cục kiểm dịch, vv…
 • Các chuẩn mực và điều khoản bắt buộc (Principal terms) đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo yêu cầu của hải quan.
 • Sự khác nhau giữa các Điều kiện cơ sở giao hàng (FOB, FCA, CIF, DDU, DDP….)
 • Tư vấn thủ tục nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, điều chỉnh thuế …
 • Cách tính thuế và phân bổ các khoản cước vận chuyển và các phí phải cộng khác cho trị giá từng mục hàng.
 • Chọn phương án vận chuyển liên hợp tối ưu về thời gian và chi phí.
 • Phương thức mua bảo hiểm hàng hóa tối ưu nhất
 • Hoàn thuế và các thủ tục, hồ sơ hoàn thuế
 • Xin miễn thuế (nhập viện trợ, nhập đầu tư tạo tài sản cố định….)
 • Hồ sơ và thủ tục hoàn thuế, xét miễn thuế
 • Hàng xuất khẩu cần xin loại C/O nào
 • Thủ tục kiểm dịch động thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Thủ tục kiểm tra chất lượng, công bố sản phẩm …

Tư vấn – Hỗ trợ xuất nhập khẩu