Vận tải hàng lẻ

Là một phần không thể thiếu trong vận tải đường biển quốc tế. Dịch vụ gom hàng lẻ (hàng consol) nhận hàng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng đóng ghép container đi các nước trong khu vực Châu Á, Châu Âu ….
Với dịch vụ gom hàng lẻ, hàng hóa của nhiều chủ hàng ( hoặc nhiều loại hàng hóa khác nhau của cùng một chủ hàng) được gom và đóng thành 1 container để dễ dàng cho việc vận chuyển. Mục đích đầu tiên của dịch vụ này là để tiết kiệm chi phí logistics so với việc chờ đợi đủ container hàng, hoặc vận chuyển số lượng ít sẽ dẫn đến lãng phí.
Việc kết hợp nhiều chủ hàng để vận chuyển cùng một chuyến sẽ giảm chi phí logistics, đồng thời thời gian lưu thông hàng hóa được đảm bảo, không bị trì trệ và đặc biệt an toàn, an tâm khi sử dụng dịch vụ gom hàng của CITO Global Logistics.

Vận tải hàng lẻ